wat is de bukbieb
Hoe kom ik aan een Bukbieb
Sociale impact van de Bukbieb
<div class='blog-wrap blog-entry blog-entry-details'>

      <h2 class='blog-title blog-entry-title'>Pro Bussum/Bukbieb ontvangen cheque!</h2>
  <p class='blog-date blog-entry-date'>jul 2, 2015</p>

  <p>Bij de Rabobank in Laren waren alle subsidieaanvragers van het Coöperatiefonds Noord-Gooiland in spanning bij elkaar gekomen. Om meerdere Bukbiebs in het centrum van Bussum te kunnen plaatsen, had&nbsp;<a href="http://www.probussum.nl/" target="_blank" style="font-size: 1em; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: inherit; transition: all 200ms ease-out; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 0, 0);">Pro Bussum</a>&nbsp;een aanvraag ingediend. Doelstelling van De Bukbieb is het uitwisselen en delen van boeken binnen de gemeente Bussum en daarmee de sociale cohesie te vergroten.&nbsp;Tevens herinnert Pro Bussum er op deze manier aan dat het dorp een grote literaire traditie heeft.&nbsp;<br></p>Het Coöperatiefonds heeft het initiatief warm ontvangen en beloond met een cheque van € 7.500,- Daarmee maken ze het mogelijk om op korte termijn de Bukbieb in Bussum te realiseren. We bedanken het Rabobank Coöperatiefonds voor de gulle gift en gaan samen met Pro Bussum aan de slag om van de pilot in Bussum een groot succes te maken.

Wordt vervolgd!

Geplaatst in:
comments powered by Disqus